extend your senses
Novinky 2022/03
Metrologická laboratoř

Společnost SENSIT s.r.o. disponuje vlastní kalibrační laboratoří, ve které jsme schopni kalibrovat snímače teploty v rozsahu -40 °C až 600 °C. Naše měřidla jsou přímo navázány na etalony ČMI (Český metrologický institut).
Co Vám můžeme nabídnout?
  • Kalibraci odporových snímačů teploty (včetně snímačů s převodníkem proudu a napětí)
  • Kalibraci termoelektrických snímačů teploty (termočlánků) typu K a J
  • Kalibraci převodníků teplota-proud a teplota-napětí metodou elektronické simulace odporové sondy
  • Kalibraci elektronických přímoukazujících teploměrů
  • Kalibrujeme i snímače jiných výrobců
Od roku 2001 je součástí firmy SENSIT s.r.o. Autorizované metrologické středisko, které je autorizováno Úřadem pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) pro ověřování stanovených měřidel s úřední značkou K72, č.j. 2828/06/02 ze dne 8.11.2006.
V případě jakýchkoliv dotazů jsme tady pro Vás. Kontaktujte nás na uvedené telefonní číslo nebo emailovou adresu níže.

Tým SENSIT
Měříme všechny tyto veličiny
SENSIT s.r.o. | Školní 2610 | Rožnov pod Radhoštěm 756 61 | Česká republika
T +420 571 625 571 | E obchod@sensit.cz
Kompletní portfolio produktů naleznete na našich stránkách
Facebook LinkedIn Instagram